ΙΔΡΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΧΟΛΗΣ  ΙΚΑΡΩΝ

Την Παρασκευή 8-11-2013, ημέρα εορτής του προστάτη της Π.Α., στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων, πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική ιδρυτική συνέλευση του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων με την επωνυμία  “ΙΚΑΡΟΣ¨.

Την τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους η πλειοψηφία των επιτίμων Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΑ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και μεγάλος αριθμός αποστράτων αξιωματικών αποφοίτων της ΣΙ, ακόμα και εκ των παλαιοτέρων σειρών.

Αναγνώσθηκε η ιδρυτική διακήρυξη του Συνδέσμου, η οποία έγινε αποδεκτή και υπογράφηκε από εξήντα έξι (66) συναδέλφους, οι οποίοι αποτελούν πλέον τα ιδρυτικά μέλη και η συμβολή των οποίων έχει ιστορική και τιμητική μόνο σημασία στο εγχείρημα της ίδρυσής του.

Από τη συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών, έγινε αποδεκτό και υπεγράφη το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου και εγκρίθηκε  προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αποτελούμενο από τους παρακάτω συναδέλφους:

Βούρης Κοσμάς, Βυζάντιος Ιωάννης, Γιάνναρος Δημήτριος, Γκίκας Ζαχαρίας, Κατσαρός Παναγιώτης, Λάμπρου Χάρης και Μαρίνος Μιχαήλ.

Τέλος, η προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία παραδίδει πλέον τη σκυτάλη στο προσωρινό Δ.Σ., ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί, καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν μέχρι την πλήρη λειτουργία του σωματείου. Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν υπό την ευθύνη - συντονισμό του προσωρινού ΔΣ, μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση, είναι οι ακόλουθες:

-   Νομική αναγνώριση του σωματείου από το αρμόδιο πρωτοδικείο (μέσω νομικού γραφείου). Εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτηθεί περίπου ένα δίμηνο.

-   Διευρυμένη εκστρατεία ενημέρωσης και εγγραφής ως τακτικών μελών, του μεγίστου αριθμού δικαιουμένων.

-   Ολοκλήρωση του Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας (ΚΟΛ) του Συνδέσμου, ο οποίος θα τεθεί αρχικά σε διαβούλευση και θα εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

-   Εξεύρεση χώρου στέγασης του σωματείου και του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλης επιβεβλημένης ενέργειας, για την τυπικώς ορθή λειτουργία του.

-   Πλήρη οργάνωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης και των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2014.

Με την ευχή ο "ΙΚΑΡΟΣ" να επιτελέσει την αποστολή και το ρόλο που του αξίζει, ας του ευχηθούμε "Καλή Απογείωση" και ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.

Άρθρα - Απόψεις - Θέσεις

arthra

Μελέτες - Αναλύσεις

analysis

Περιοδικά - Έντυπα - Βιβλία - Παρουσιάσεις

magazines