Κάνοντας 'κλικ' στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε - εκτυπώσετε, το Καταστατικό του Συνδέσμου, το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και αναγνωρίστηκε ο Σύνδεσμος με τη διαταγή 73/11-2-2014.
 
 

Άρθρα - Απόψεις - Θέσεις

arthra

Μελέτες - Αναλύσεις

analysis

Περιοδικά - Έντυπα - Βιβλία - Παρουσιάσεις

magazines