ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τριετής.

Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. και διενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης των υποθέσεων και των πόρων - περιουσίας του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που χαράσσει η ΓΣ με γνώμονα την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
 
Γενικότερα το Δ.Σ.:
 
♦ Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το σωματείο.
 
♦ Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.
 
♦ Συνιστά ομάδες εργασίας, συμβούλια και επιτροπές, των οποίων συντονίζει τη δραστηριότητα, ενώ Προσλαμβάνει το αναγκαίο για τη λειτουργία του σωματείου προσωπικό.
 
♦ Προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης του σωματείου και των δραστηριοτήτων του.
 


ΜΕΛΗ
Τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου του Συνδέσμου «ΙΚΑΡΟΣ» που εξελέγησαν κατά τις Αρχαιρεσίες της 20-5-2017 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφο 9 του Καταστατικού, συγκροτήθηκαν σε Σώμα.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, έχουν ως ακολούθως:
 
 
 Διοικητικό Συμβούλιο
 
Απτχος ε.α    Ευάγγελος Γεωργούσης της 43ης Σειράς Ιπταμένων  Πρόεδρος
Απτχος ε.α  Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος  της 27ης Σειράς Μηχανικών Αντιπρόεδρος
Απτχος ε.α  Χαράλαμπος Χειράκης της 45ης Σειράς Ιπταμένων  Έφορος Δημ. Σχέσεων 
Απτχος ε.α  Κοσμός Βούρης της 49ης Σειράς Ιπταμένων Γραμματέας
Απτχος ε.α  Αχιλλέας Λέλλας της 27ης Σειράς Μηχανικών  Ταμίας
Απτχος ε.α   Παναγιώτης Κατσαρός της 8ης Σειράς Ελεγκτών Αεράμυνας Μέλος
Απτχος ε.α  Γεώργιος Γερούλης της 52ας Σειράς Ιπταμένων  Μέλος
 
 Ελεγκτική Επιτροπή
 
Ταξχος ε.α    Κωνσταντίνος Μπίμπιζας-Πίνης
της 2ας Σειράς Διοικητικών Πρόεδρος
Απτχος ε.α  Οδυσσέας Γαλανόπουλος της 45ης Σειράς Ιπταμένων Μέλος
Ταξχος ε.α  Μιχαήλ Σύρμπος της 8ης Σειράς Ελεγκτών Αεράμυνας Μέλος

Άρθρα - Απόψεις - Θέσεις

arthra

Μελέτες - Αναλύσεις

analysis

Περιοδικά - Έντυπα - Βιβλία - Παρουσιάσεις

magazines